Kiedy komornik chce zająć twoją pensję? 

Komornik, jako osoba działająca na podstawie prawa, ma prawo egzekwować zaległe należności od dłużników. Jednak istnieją ścisłe reguły i limity dotyczące tego, ile może zabrać z pensji czy emerytury. Sprawdźmy, jakie są zasady egzekucji komorniczej i jakie są limity potrąceń.

Egzekucja z wynagrodzenia: 50% pensji netto

Kodeks pracy precyzuje, że komornik może zająć maksymalnie 50% Twojego wynagrodzenia netto. To właśnie ta suma zostanie przekazana wierzycielowi w celu uregulowania zaległego długu, pozostawiając resztę dostępną na Twoim koncie. Warto jednak pamiętać, że istnieje kwota wolna od zajęcia, która zależy od płacy minimalnej w danym roku.

Limit potrącenia zależy od płacy minimalnej

Kwota, którą komornik może zająć, zależy od płacy minimalnej. Na przykład, od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku, może potrącić nadwyżkę nad kwotą netto dla zarobków w wysokości 3 490 zł. W drugiej połowie roku, od 1 lipca do 31 grudnia, limit ten wzrasta do 3 600 zł. Jeśli zarabiasz więcej niż te kwoty, komornik może zająć nadwyżkę.

Umowa zlecenie: brak kwoty wolnej, ale jest wyjątek

W przypadku umowy zlecenie nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia, co oznacza, że komornik może zająć 100% pensji z konta bankowego. Istnieje jednak wyjątek. Jeśli utrzymujesz rodzinę i zajęcie pełnej pensji spowodowałoby trudności w jej utrzymaniu, obowiązują przepisy takie same jak dla umowy o pracę.

Egzekucja z emerytury: ograniczenia i kwota wolna

Jeśli jesteś emerytem, komornik może zająć część Twojej emerytury, ale istnieją ograniczenia. Na przykład, może potrącić 25% emerytury za niealimentacyjne długi, 50% za opłaty za pobyt w placówkach zdrowotnych, i nawet 60% za zaległe alimenty. Kwota wolna od zajęcia z emerytury wynosi 1 191,33 zł od marca 2023 r.

Alimenty i świadczenia rodzinne są bezpieczne

Dobre wieści dla rodziców płacących alimenty – komornik nie może ich zająć. Alimenty są chronione, ponieważ stanowią główne źródło dochodu dla dziecka. Ponadto, inne świadczenia rodzinne, dodatki, oraz świadczenia z opieki społecznej są również wyłączone spod egzekucji.

Znając limity, unikniesz niespodzianek

Długi mogą prowadzić do egzekucji komorniczej, ale znajomość przepisów pozwala unikać nieprzyjemnych niespodzianek. Wiedząc, ile komornik może zabrać z Twojego konta, możesz lepiej planować swoje finanse i chronić niektóre źródła dochodu. Pamiętaj, że komornik zobowiązany jest poinformować Cię o swoich zamiarach przed przystąpieniem do egzekucji. Poznaj swoje prawa, by skutecznie zarządzać swoimi finansami w obliczu trudności.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia? – więcej informacji do znalezienia na stronie Bookfinanse.pl

Comments are closed.